วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขั้นตอนในการทำ
1. นำกะลามะพร้าว 1 ลูกผ่ากลางกะลาแบ่งเป็น 2 ส่วนขนาดไม่เท่ากันให้ส่วนหนึ่งเล็ก
กว่าอีกส่วนหนึ่งประมาณ 1 ซ.ม
2. นำกะลาส่วนที่เล็กเจาะรูตรงกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว แล้วขัดกะลาให้
มันแล้วทาด้วยสีไม้โอ๊ก
3. นำกะลาส่วนที่ใหญ่กว่าเจาะรูตรงกลางประมาณ 2 นิ้ว และเจาะรูด้านข้างขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ. ม เพื่อติดสวิสซ์ไฟ
4. นำคอโคมไฟที่ไม่ใช้แล้วมาติดกับกะลาด้านที่ใหญ่โดยติดกาวให้แน่น
5. นำสายไฟติดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยแล้วสอดเข้ารูเพื่อติดสวิสซ์ไฟแล้วนำไม้อัดมาปิด
ฐานกะลาให้เรียบร้อย
6.นำกะลาส่วนที่เล็กมาติดกับคอโคมไฟด้านบนและสอดสายไฟจากฐานกะลาขึ้นมาให้
เรียบร้อย
7. ตรวจความเรียบร้อยของโคมไฟจุดประสงค์
1.เพื่อเป็นสิ่งของที่ประดิษฐ์ตกแต่งบ้านเรือน
2.เพื่อนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโคมไฟ
1. กะลามะพร้าว
2. หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ
3. เทปพันสายไฟ
4. ไม้อัดเหลือใช้ คอโคมไฟไม่ใช้แล้ว
5. เครื่องยิงกาว
6. สีไม้โอ๊ก

เครื่องมือและอุปกรณ์
1. เลื่อยฉลุ
2. สว่านเจาะ
3. กระดาษทรายหยาบ
4. กระดาษทรายละเอียด
5. ดินสอ / วงเวียน


 

โครไฟจากกะลามะพร้าว

ที่มาเเละความสำคัญของโครงงาน
         เนื่องจากในปัจจุบันวัสดุที่เหลือใช้จากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์มากขึ้น   อาจมีวัสดุบางประเภทที่มีมากในท้องถิ่น  อาจนำมาเเปรรูปให้เกิดความสวยงามและใช้สอยได้  สามารถนำมาประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายหารายได้เสริมก็ได้   มะพร้าวเป้นที่หาง่ายในท้องถิ่นตามบ้านเรือนเเละอยู่กับชาวไทยมานานนับปี จึงคิดว่ามะพร้าวในเขต อำเภอห้วยเเถลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาง่ายตามเรือน                                                                                                
กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นประโยชน์จากกะลามะพร้าวของมะพร้าวนั้นนั้นก็คือ การนำมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟ  ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีการออกเเบบโคมไฟในหลากหลายรูปเเบบ เราจึงสร้างสรรค์รูปเเบบของโคมไฟในรุปแบบต่างๆ ได้          อาจสามารถนำมาประดับตกเเต่งบ้านเรือนหรือตามสถานที่ต่างๆ เพื่อทำให้เกิดความสวยงามเเก่ผู้พบเห็น  อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มรายได้ในระหว่างเรียนเเก่นักเรียนด้วย

จุดประสงค์
1.เพื่อเป็นสิ่งของที่ประดิษฐ์ตกแต่งบ้านเรือน
2.เพื่อนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4.เพื่อหารายได้สำหรับบุคคลที่อยากหางานทำที่บ้าน
5.เพื่อเป็นการออกแบบที่ใหม่ของผลิตภัณฑ์โคมไฟที่ใช้ในบ้าน